☀️ CENTRÁLNÍ DOVOLENÁ 22.7. - 26.7.2024 ☀️
ProfilKošík
Váš košík je prázdný.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

V souladu s § 1829 odst. 1 a § 1968 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Připadne-li poslední den této lhůty na víkend či svátek, počítá se nejbližší pracovní den, tzn. většinou pondělí.

Kupující je povinen zaslat zboží společně s formulářem pro vrácení zboží (najdete ho níže nebo v sekci „informace ke stažení“) a kopií faktury prodávajícímu na adresu: Fuski BOMA s.r.o., K Bytovkám 222, 251 63 Kunice, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující náklady spojené s odstoupením od kupní smlouvy, prodejce nemá povinnost poštovné při vracení zboží jakkoliv proplácet. Zboží, které hodláte vracet, by nemělo nést známky použití, mělo by být čisté, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství).

Ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, pokud bylo účtováno (poštovné a doběrečné), ale jen do výše nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání), které od něho na základě smlouvy obdržel. A to i v případě, že kupující vrátí pouze část zboží. V případě, kdy kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží (například doručení přepravní službou s expresním doručením), prodávající kupujícímu vrátí náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. V případě vrácení části zboží, podle ustanovení § 1832 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pak nárok na částečné vrácení poštovného nevzniká.

Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Peníze musí prodávající vrátit stejným způsobem, jakým kupující za toto zboží zaplatil. Pokud kupující zboží uhradil platební kartou, budou peněžní prostředky vráceny stejným způsobem. V případě, že platební brána z jakéhokoliv důvodu odmítne proces vrácení peněz, požádá prodejce kupujícího o číslo účtu, na který mu bude přeplatek vrácen. V ostatních druhů plateb je pro vrácení peněz je nutné uvést číslo osobního bankovního účtu. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky složenkou. Kupujícímu budou vráceny přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Peníze nelze vracet na čísla účtu platebních domů (splátky půjček, úvěrů, spoření apod.). 

Nárok na akční výhodu (dárek, slevu či jiné zvýhodnění) vzniká, pokud objednávka splňuje všechna pravidla aktuálně vyhlášené akce. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, tento nárok zaniká. Dárek je povinen vrátit spolu s nevyhovujícím zbožím. Pokud kupující vrací pouze část zboží a hodnota ponechaných výrobků nepřekračuje stanovenou hranici pro nárok na dárek, je rovněž povinen ho vrátit. V opačném případě mu bude zpětně účtována běžná cena dárku. 


Zboží zabalte společně s formulářem pro vrácení zboží a kopií faktury a balík odešlete na naši adresu:
Fuski BOMA s.r.o.
K Bytovkám 222
25163 Kunice
Tel.: +420 222 352 190

 
Prosíme neposílejte zboží na dobírku. Balíky zaslané na dobírku nepřebíráme.
 

Formulář pro vrácení zboží PDF

Formulář pro vrácení zboží JPG